Home

De afgelopen jaren zijn zorgcentra voor ouderen wegbezuinigd en opgeheven. De Healthy Community Foundation is gestart met plannen om zorgcentra ‘nieuwe stijl’ voor ouderen opnieuw op te zetten. Dit gaat gebeuren onder de naam Gerinovum (Grieks, geron = oudere, novum=vernieuwd). De afgelopen jaren zijn deze wegbezuinigd en opgeheven.
Het Koos Dirkse Huis (KDH) vormt onderdeel van die centra en heeft als missie het leven voor de bewoners zo aangenaam mogelijk te maken. Wij gaan 24-uurszorg bieden, zeven dagen per week. Ouderen behoeven, na een leven lang samen te zijn, niet gescheiden te worden, ook als de één meer zorg nodig heeft dan de ander.

Wij willen complexen verwerven, die vrij staan, met een groot stuk grond rondom, zodat er een ruime tuin kan worden aangelegd, waar de bewoners kunnen wandelen en tuinieren. Tevens willen wij een weide met een stal voor kleine gezelschapsdieren creëren. Aansluitend aan de tuin is er een terrein met een aantal wooneenheden voor BenB, waar gasten kunnen verblijven voor eventueel familiebezoek. Voor recreatie komt er een zwembad en een sportzaaltje.
De bewoners zullen volle onze aandacht genieten, die onder meer bestaat uit extra (medische) verzorging, recreatie, evenementen, uitjes. Binnen de wooncomplexen zullen zich een aantal zelfstandige woningen bevinden, een recreatieruimte, een behandelruimte, een werkplaats, etc.

In de recreatieruimte, kunnen de bewoners aan allerlei activiteiten deelnemen. De sfeer, die wij willen uitstralen met de recreatieruimte gaat uit van een ouderwets ‘dorpshuis’, waar bewoners een betrokken gemeenschap vormen.
Aansluitend aan de recreatieruimte bevindt zich een koffie- en theehuis met terras. Hier kunnen de BenB gasten en passanten hun maaltijd gebruiken. Dit is ook toegankelijk voor passanten.

Maar op de eerste plaats staat een aangename woonsituatie, aandacht, de juiste zorg en tijdsbeleving voor onze bewoners.