Home

Een thuis voor bewoners die zelfstandig niet verder kunnen

De afgelopen jaren zijn zorgcentra voor ouderen wegbezuinigd en opgeheven. De Healthy Community Foundation is gestart met plannen om zorgcentra ‘nieuwe stijl’ voor ouderen opnieuw op te zetten. De afgelopen jaren zijn deze wegbezuinigd en opgeheven.
Naastenliefde, respect en zorg voor ouderen en zwakkeren in de samenleving staan bij ons bovenaan!

De opzet van het Koos Dirkse Huis (KDH), ofwel CoosHuys, heeft als missie het leven voor de bewoners met beperkingen zo aangenaam mogelijk te maken. Wij willen 24-uurszorg gaan bieden, zeven dagen per week. Ouderen behoeven, na een leven lang samen te zijn, niet gescheiden te worden, ook als één van de partners meer zorg nodig heeft dan de ander.

Wij willen wooncomplexen verwerven, die vrij staan, met een groot stuk grond rondom, zodat er een ruime tuin kan worden aangelegd, waar de bewoners kunnen wandelen en tuinieren. Tevens willen wij een weide met een stal voor kleine gezelschapsdieren creëren. Aansluitend aan de tuin is er een terrein met een aantal wooneenheden voor BenB, waar gasten kunnen verblijven voor eventueel familiebezoek. Voor recreatie komt er een grote ruimte met veel faciliteiten, een sportzaaltje en, waar mogelijk, een zwembad.
De bewoners zullen volledig onze aandacht genieten, die onder meer bestaat uit extra (medische) verzorging, recreatie, evenementen, uitjes. Binnen de wooncomplexen zullen zich een aantal zelfstandige woningen bevinden, een recreatieruimte, een behandelruimte, een werkplaats, etc.

In de recreatieruimte, kunnen de bewoners aan allerlei activiteiten deelnemen. De sfeer, die wij willen uitstralen met de recreatieruimte gaat uit van een ouderwets ‘dorpshuis’, waar bewoners een betrokken gemeenschap vormen.
Aansluitend aan de recreatieruimte bevindt zich een koffie- en theehuis met terras. Hier kunnen de BenB gasten en passanten hun maaltijd gebruiken. Dit is ook toegankelijk voor passanten.
Voor onze medewerk(st)ers zal er een kinderopvang komen. Ook hebben de spelende kinderen een positieve invloed op onze bewoners.
Maar op de eerste plaats staan een aangename woonsituatie, aandacht, de juiste zorg en tijdsbeleving voor onze bewoners.

Wij hopen het eerste wooncomplex snel te kunnen realiseren

Koos Dirkse,
Voorzitter Healthy Community Foundation