Ouderen

In Nederland neemt het aantal ouderen toe. In 2040 zullen er 4,7 miljoen 65-plussers zijn (26% van de totale bevolking), waaronder 2 miljoen 80-plussers (CBS). Door het CBS wordt het inwonertal in 2040 geschat op circa 17,8 miljoen.
Dit houdt in, dat ruim een kwart van de Nederlandse bevolking in dat jaar 65 jaar of ouder is. Begin 2017 telde Nederland 3,1 miljoen 65-plussers, waarvan 0,7 miljoen 80-plussers.

Het Koos Dirkse Huis biedt deze senioren maar ook hun familie een zelfstandig leven, met eventuele zorg mocht dit nodig zijn, maatschappelijk welzijn en algeheel welzijn doordat ze samen in een community wonen. Zeker het stukje zelfstandig wonen in een mantelzorg woning is erg belangrijk, naast de veiligheid dat ze iemand hebben waar ze op kunnen rekenen 24 uur per dag en 7 dagen in de week.
Op deze manier voelen senioren zich veilig en kunnen gewoon desgewenst als stel samen blijven wonen. Ondanks het verschil in zorg- cq hulpvraag is het belangrijk om echtparen bij elkaar te houden. Dit komt ten goede aan het welzijn van het echtpaar. Mensen scheiden na zoveel jaar huwelijk is onmenselijk. Er zullen dus wooncomplexen moeten worden gebouwd die dit kunnen faciliteren. Dit stimuleert ook het stabiel blijven van het ziekteproces, de vereenzaming en de mate van stress bij het echtpaar. Kortom samen blijven is top prioriteit en met de juiste zorg realiseerbaar.