Centrum Indicatiestelling Zorg

Het CIZ (Centrum Indicatiestelling Zorg) beoordeelt welke zorg en hoeveel zorg iemand nodig heeft. Het CIZ is een onafhankelijke organisatie. De indicatiestelling wordt gehanteerd in het kader van de Wet Langdurige Zorg (WLZ).
Het CIZ heeft voor zorg met verblijf een indeling gemaakt in tien zogenaamde zorgzwaartepakketten. In ieder pakket staat hoeveel hulp of zorg iemand kan krijgen. Hoe hoger het cijfer, hoe meer zorgbehoeften.
Door deze maatregelen vereenzamen senioren makkelijker en is zorg op maat moeilijker te krijgen vanwege indicatie protocollen. Senioren zijn afhankelijk van mantelzorgers uit familie of vriendenkring.