Community

Beheerder
Wij gaan in dit plan uit van een stuk grond met een bedrijfswoning. Deze zal worden beheerd door de beheerders-zorgverleners van de woonvorm. Dit wil zeggen dat er 24 uurs zorg is voor de senioren. Er worden mantelzorgwoningen geplaatst, waar de senioren kunnen wonen en leven.
Bij de bedrijfswoning is een gezamenlijke ruimte waar de bewoners en de werknemers van de community samenkomen om de maaltijd te gebruiken en te recreëren. Het samen eten en zorgen voor elkaar creëert verbinding en de senioren die nog actief willen deelnemen kunnen hier hun steentje aan bijdragen. Zo wordt het maatschappelijk belang van de partijen gediend en voelen zij zich nuttig in deze samenleving.

Verzorging
Het belangrijkste aspect van onze community is dat mensen goed verzorgd worden, zich nuttig voelen, samen leven en werken in één woon/werk omgeving. Kwaliteitszorg is voor ons erg belangrijk. Zowel de senioren als de werknemers van de dagbesteding moeten het fijn hebben, graag bij ons wonen of werken.
Voor de zorg van onze senioren schakelen wij tussen parttime werknemers en thuiszorg, zodat iedere bewoner goed en kwalitatieve zorg krijgt. Geschoold personeel is dan ook erg belangrijk.

Kwaliteitszorg
Het belangrijkste aspect van onze community is dat mensen goed verzorgd worden, zich nuttig voelen, samen leven en werken in één woon/werk samenleving. Kwaliteitszorg is voor ons erg belangrijk. Zowel de senioren als de werknemers van de dagactiviteiten moeten het fijn hebben en graag bij ons willen wonen en werken.
Voor de zorg van onze senioren schakelen wij tussen part time werknemers en thuiszorg, zodat bewoners goed en kwalitatieve zorg krijgt. Ook gaan wij met het UWV in gesprek. Er zijn zeer vele mensen met een WIA-uitkering, die vaak hoog zijn opgeleid en sterk gemotiveerd zijn. Het UWV verstrekt subsidie als deze mensen in dienst worden genomen. Dit verlaagt de kosten. Geschoold personeel is dan ook erg belangrijk.