Onze missie

Doelstelling community
“Gezonde woonvormen te creëren, waarin het welzijn van mensen – zoals een goede gezondheid, een ideale woon- en leefomgeving, goede persoonlijke ontwikkeling, een fijne dagrecreatie – centraal staan en voor iedere senior toegankelijk, beschikbaar en betaalbaar is”.

Onze missie
Ervoor te zorgen dat de samenleving bewuster en gezonder wordt, samen met elkaar leeft en de eigen regie/verantwoordelijkheid neemt door aan te tonen, dat het welzijn van de burger door middel van samenwerkingsverbanden (zoals co-creatie) eenvoudiger, bereikbaar en betaalbaar wordt.

Zorg richten op respecteren en ondersteunen van de autonomie en hetgeen mensen wél kunnen, ondanks door ouderdom bijkomende beperkingen en tegenslagen. Niet gericht op de beperkingen, maar juist op de mogelijkheden focussen. Dit voorkomt bijvoorbeeld hospitalisering en incontinent worden van patiënten door te weinig handen en zorg.

Vooral ook het ondersteunen van de partner van de zorgbehoevende, zodat echtparen bij elkaar kunnen blijven wonen, ondanks dat één van de partners meer zorg nodig heeft.