Healthy Community Foundation

Gedurende langere tijd strijden wij met stichting de Healthy Community Foundation (HCF) voor een betere zorg en een beter woonbeleid. Op de zorg voor ouderen wordt steeds meer beknibbeld en de mensen worden zelfs na 60 jaar huwelijk gescheiden, omdat de ene partner meer zorg nodig heeft dan de andere partner. Positief is, dat er steeds meer initiatieven tot stand komen om dit te voorkomen.

Zorgplan
Onze stichting heeft een uitgebreid Zorgplan geschreven (www.pdfarchief.com/Zorgplan.pdf, waarin wordt beschreven hoe de zorg beter kan. Dit plan ligt ook bij de Vaste Tweede Kamer Commissie voor VWS. Ook is er via de social media veel over geschreven. Geregeld verschijnen er berichten in de media, die in ons Zorgplan aan de orde komen, zoals het verminderen van de administratie, het anders indelen van ziekenhuizen/poliklinieken, de eerstelijnszorg en de anderhalve lijnszorg. Maar voor dat het hele Zorgplan in werking zal treden moeten er meer schapen over de dam.
Binnen het Zorgplan zijn er enkele hoofdstukken gewijd aan ouderenzorg, mantelzorg en verpleeghuiszorg. Geregeld wordt er in het Zorgplan verwezen naar ons Woonplan. In deze beschrijving gaan wij in op delen van ons Woonplan, namelijk de woon/zorg centra.

Wooncentra
Hoewel hieraan grote behoefte is, zijn de afgelopen jaren verzorgingshuizen opgeheven. Onze stichting wil dit gaan terugdraaien en heeft het voornemen om wooncentra te realiseren, waar ouderen in mantelzorgwoningen kunnen verblijven, maar ook waar jongeren in deze centra kunnen werken en leren.
Verder zullen wij in dit plan laten zien en uitleggen hoe het eerste wooncentrum zal worden opgezet  Dit centrum zullen wij vernoemen naar één van de initiatiefnemers van dit plan. Hij zet zich al vele jaren belangeloos in voor een betere en goedkopere zorg, heeft het Zorgplan geschreven en is zeer begaan met betere voorzieningen voor chronische patiënten en ouderen, zodat de levenskwaliteit sterk zal toenemen. Er is daarom gekozen voor de naam ‘KoosDirkseHuis’.