Beperking budget

Door de vergrijzing worden steeds meer mensen vroeg of laat afhankelijk van zorg. De overheid wil de kwaliteit van de zorg voor ouderen verbeteren, bijvoorbeeld door beter toezicht te houden op zorginstellingen en de bouw van goed toegankelijke woningen te stimuleren. Zo kunnen ouderen langer zelfstandig blijven wonen. Verzorgingsinstellingen zijn voor aanname van hun cliƫnten afhankelijk van zorgkantoren.

Vooruitlopend op de bezuinigingen in de ouderenzorg, houden de zorgkantoren voorlopig de hand op de knip. Hoewel er veel kamers leeg staan, krijgen verzorgingsinstellingen toch niet de middelen om nieuwe aanvragen te honoreren. Hierdoor worden de wachtlijsten langer. Daarbij komt nog, dat verzorgingsinstellingen veel personeel ontslaat met het oog op krimpen van het budget. Ouderen dienen langer thuis te blijven, alleen de ouderen met de juiste indicatie mogen in een zorginstelling worden opgenomen. Omdat de zorginstellingen vanwege de nieuwe wet- en regelgeving een gering aantal ouderen met een bepaalde indicatie mogen huisvesten, kampen ze met leegstand.